Kase K serije

Kase K SeriesKase oznake K prilagođene su širokoj nameni. Gornji deo kase izveden je sa duplim zidovima između kojih se nalazi specijalna masa otporna na mehanička razaranja i požar.

U korisnom prostoru gornjeg dela smešten je mali trezor. Zatvaranje se vrši masivnim vratima, a njihovo zabravljivanje omogućuje dvosmerni mehanizam sa sigurnosnim bravama.

Za K-301 mehanizam za zabravljivanje sadrži jednu, a za K-302 dve sigurnosne brave. Donji deo kase je sa jednostrukim zidovima, a zatvara se lakim vratima koja se zabravljuju cilindričnom bravom.

Mogućnost izrade bojama po porudžbini van standardnog programa po RAL karti

Ral 7035 Siva

MODELK-301K-302K-502K-750K-1000K-1400K-1500
ŠIRINA (mm)5305306006507008001200
VISINA (mm)1228122813001400140016001800
DUBINA (mm)440440650600600700650
TEŽINA (kg)290290500750100014001500
ZAPREMINA (m3)0.070.070.140.2450.2940.3770.716