Dnevno noćni trezor DNT

Dnevno noćni trezor DNTDnevno noćni trezor izveden je tako da omogućuje jednostavno i lako deponovanje i predaju novca u trezor poslovne banke u svakom trenutku u toku 24 h. Trezor se ugrađuje tako da je dostupan korisnicima nezavisno od toga da li je u toku radno vreme poslovne banke. Mesto ugradnje su uglavnom fasadni zidovi objekta ili drugi zidovi koji su sve vreme dostupni korisnicima. Deponovanje sadržaja u trezor se vrši tako što korisnik svojim ključem deblokira sigurnosnu bravu, čime je obezbedio da se vrata trezora mogu otvoriti.

Otvaranjem vrata dnevno-noćnog trezora pokreće se sigurnosni obrtni bubanj i dovodi ležište za vreću sa sadržajem u položaj za ulaganje istog. Ulaganjem vreće sa sadržajem u ležište sigurnosnog obrtnog bubnja stekao se uslov za zatvaranje vrata dnevno-noćnog trezora. Zatvaranjem vrata aktivira se mehanizam sigurnosnog obrtnog bubnja za ugao koji je potreban, da bi se vreća sa sadržajem, koja je uložena, gravitacionom silom transportovao kroz sprovodni kanal do sabirnog mesta. Pri zatvorenim vratima dnevno-noćnog trezora, korisnik ključem zabravljuje sigurnosnu bravu, čime je postupak ulaganja okončan. Dnevnonoćni trezor se sastoji iz četri osnovna sklopa i to: kućište, sigurnosna vrata sa mehanizmom za zabravljivanje, sigurnosnim obrtnim bubnjem i
sprovodnim kanalom.