Orman sa fahovima

Orman sa fahovima izrađen je od hladno valjanog (dekapiranog) lima i kutijastih profila. Snabdeven je sa jednim ili dvoja vrata sa centralnim zaključavanjem.

Orman sa fahovimaOrman sa fahovima

Vratanca faha izrađena su od nerđajućeg lima sa ugraviranim brojem. Isti broj se nalazi u samom fahu i služi za indetifikaciju pri odlaganju izvoda od strane službenika. Vratanca faha snabdevena su cilindar bravicom čiji su ključevi kod korisnika.