Protiv požarna vrata PPV-60

Protiv-požarna vrata se izrađuju od čeličnog profila i lima sa termoizolacionom ispunom i odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Vrata su premazana specijalnom bojom koja u dodiru sa plamenom ekspandira stvarajući sloj debljine oko 10 mm, koji pojačava vatrootporna svojstva.
Termoizolaciona ispuna je višeslojne sendvič konstrukcije. Slojevi se definišu prema traženoj protivpožarnosti. Na vrata je zalepljena traka koja se u dodiru sa plamenom širi zatvarajući otvore, što onemogućava prolaz dimu. Limovi vrata su fizički razdvojeni čime se poboljšavaju vatrootporna svojstva . Vrata se opremaju pripadajućim okovom koji se sastoji od brave za protiv požarna vrata iz tri dela, uloška sa ključem i kvakom. Opciono, na vrata se postavlja uređaj za samozatvaranje vrata. Ako je uređaj sa elektromagnetom, vrata mogu biti stalno otvorena, a u slučaju požara isključenjem električne energije vrata se sama zatvaraju.