Sigurnosna stanska vrata

Sigurnosna stanska vrata se sastoje iz tri osnovna konstruktivna elementa: vrata, štok i brava sa pomoćnim mehanizmom. Izrađena su od jake čelične konstrukcije.

Unutrašnjost vrata ispunjena je termoizolacionim materijalom. Frontalne površine su obložene furniranim panelom u nijansi po izboru klijenta. Bočno vrata su obložena maskom od čeličnog lima. Sa zadnje bočne strane vrata
postavljena su tri fiksna šipa.

MODELSV-I-8SV-I-9
ŠIRINA (mm)800900
VISINA (mm)20252025
TEŽINA (mm)100100

Brava sa dva pomoćna mehanizma omogućuje ravnomeran izlazak šest klipova na prednjoj bočnoj strani vrata, koji služe da obezbede sigurnu vezu vrata i štoka. Hod klipova je 40 mm i ostvaruje se sa četiri okretaja ključa.

Sigurnosna stanska vrataSigurnosna stanska vrata

Brava poseduje radni klip koji se može okretati kuglom za otvaranje vrata ili ključem. Ovakvo konstrukciono rešenje omogućuje automatsko zaključavanje (bez ključa). Svi elementi brave i pomoćnog mehanizma zaštićeni su cinkovanjem
ili niklovanjem zavisno od njihove funkcije. Vrata pored protiv-provalne otpornosti poseduju i protiv-požarnu otpornost.