Ormani za crteže

Ormani za crteže OC-5Orman sa fiokama je kompletno od metalne izvedbe. Fioke su vođene klizačima sa odgovarajućim rolnicama koje omogućuju laganu manipulaciju 2/3 dubine fioke.
Fioke poseduju dve ručke i etiketna mesta, a zaključavaju se centralno jednom cilindar bravom. Orman tipa OR je namenjen kao podnožje ormana OCV-5.
Zatvara se kliznim vratima koja se zaključavaju cilindar bravom. Ima jednu policu koja se može premestati po visini. Ovaj orman je namenjen za čuvanje crteža u rolnama.

MODELOC-5OCV-5OC-10OR
ŠIFRA (mm)1200138012001380
VISINA (mm)545550970545
DUBINA (mm)780960780960
BROJ FIOKA (kom)5510/

Orman za mikrofilmove

Orman za mikrofilmove OM-9S obzirom na propise koji se odnose na arhiviranje mikrofilmske dokumentacije prostorije moraju biti klimatizovane. Ovaj orman služi za arhiviranje mikrofilmskih kaseta sa filmovima širine 16 mm, odnosno 35 mm. Sastoji se iz 9 fioka visine 120 mm, svaka od njih sadrži dve uzdužne pregrade kojima se prostor fioke uzdužno deli na tri jednaka dela. Svaka pregrada sadrži po tri pomična naslona. Fioke su opremljene teleskopskim klizačima koji omogućuju njeno izvlačenje van ormana. Zaključavanje je centralno za sve fioke a obezbeđuje se cilindričnom bravicom.

Ral 7035 Siva

MODELOM-9
ŠIFRA (mm)600
VISINA (mm)1200
DUBINA (mm)420
BROJ FIOKA9

Ormani za kartoteku

Ormani za kartoteku OK-4Orman je kompletno metalne izvedbe, teleskopski klizači omogućuju veoma jednostavnu manipulaciju fiokama. Iste su opremljene odgovarajućim ručkama i mestom za postavljanje etikete, zaključavaju se centralno pomoću cilindrične brave.
Fioke su opremljene unutrašnjom opremom koja obezbeđuje određenu namensku funkcionalnost. Sandučići S-1, S-2, S-3, S-4 i S-5 su metalni i savki od njih poseduje dva pomična naslona. Postolja ST-1 i ST-2 su napravljena od hromirane žice a po dimenzijama su prilagođena visećim mapama. Ormani kao i unutrašnja oprema obojeni su kvalitetnom bojom odgovarajuće nijanse.

Ral 7035 Siva

MODELŠIRINA (mm)VISINA (mm)KAPACITET KARTICA (kg)BROJ FIOKA
OK-942012151116/279009
OK-6S42012151116/279006
OKMF-6S4201215594/148506
OK-6L4201215660/165006
OKV-6S54012151032/258006
OKV-6L5401215660/165006
OK-4S4201215440/110004
OK-4LM4201215220/55004
OKV-34201215150/..3
OKV-3S5401215300/75003
OKV-3M5401215150/..3
OKV-3L5401215150/37503

Arhivski sigurnosni orman ASO-T

ASO-TIzrađen je od čeličnog lima sa duplim zidovima. Vazdušni međuprostor obezbeđuje zaštitu od požara, koji obezbeđuje vatrootpornost do 60 min. Po posebnom zahtevu kupca zidovi se mogu puniti i termoizolacionim materijalom koji obezbeđuje vatrootpornost 60 minuta. Zabravljivanje se vrši dvoslojnim mehanizmom koji je smešten u desnim vratima.
U gornjem delu korisnog prostora je posebno ugrađen trezor koji se zaključava cilindar bravicama. Osnovna namena mu je za čuvanje poverljivih i vrednosnih dokumenata, po zahtevu kupca može se ugraditi pločica za pečaćenje jemstvenika. Opciono se može ugraditi i elektronska brava.

Ral

MODELASO-T
ŠIRINA (mm)900
VISINA (mm)1600
DUBINA (mm)500
TEŽINA (kg)270

Arhivski orman AO-1800, AO-2000 (sa i bez trezora)

Ao AOG-2000Izrađen je od čeličnog lima sa odličnim mehaničkim svojstvima. Zabravljivanje se vrši dvosmernim mehanizmom koji se osigurava cilindar bravom, a nalazi se u desnom krilu vrata. Namenjen je za odlaganje i čuvanje dokumentacije. Radi se u dve varijante sa trezorom i bez trezora kao i dve visine 1800 mm i 2000 mm. Snabdeven je metalnim policama koje se mogu podešavati na željenu visinu. Opciono se može ugraditi i elektronska brava.

Ral

MODELAO-1800AO-2000Ao-2000/8
ŠIRINA (mm)940940800
VISINA (mm)180020002000
DUBINA (mm)450450450
TEŽINA (kg)125150100

OTVORENI ARHIVSKI ORMAN

MODELOAO-1800OAO-2000
ŠIRINA (mm)10001000
VISINA (mm)18002000
DUBINA (mm)400400