IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU: ODLUKA UPRAVNOG ODBORA O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA

I . Ovom Odlukom utvrdjuje se poništenje sopstvenih akcija i smanjenje osnovnog kapitala usled poništenja sopstvenih akcija ,,Zimpa“, a.d. Ub.

Katalog 2018/2019

Download Galeb Profitni centar Ub katalog 2018/2019

katalog 2010