Sigurnosna stanska vrata

Sigurnosna stanska vrata se sastoje iz tri osnovna konstruktivna elementa: vrata, štok i brava sa pomoćnim mehanizmom. Izrađena su od jake čelične konstrukcije.

Unutrašnjost vrata ispunjena je termoizolacionim materijalom. Frontalne površine su obložene furniranim panelom u nijansi po izboru klijenta. Bočno vrata su obložena maskom od čeličnog lima. Sa zadnje bočne strane vrata
postavljena su tri fiksna šipa.

MODELSV-I-8SV-I-9
ŠIRINA (mm)800900
VISINA (mm)20252025
TEŽINA (mm)100100

Brava sa dva pomoćna mehanizma omogućuje ravnomeran izlazak šest klipova na prednjoj bočnoj strani vrata, koji služe da obezbede sigurnu vezu vrata i štoka. Hod klipova je 40 mm i ostvaruje se sa četiri okretaja ključa.

Sigurnosna stanska vrataSigurnosna stanska vrata

Brava poseduje radni klip koji se može okretati kuglom za otvaranje vrata ili ključem. Ovakvo konstrukciono rešenje omogućuje automatsko zaključavanje (bez ključa). Svi elementi brave i pomoćnog mehanizma zaštićeni su cinkovanjem
ili niklovanjem zavisno od njihove funkcije. Vrata pored protiv-provalne otpornosti poseduju i protiv-požarnu otpornost.

Protiv požarna vrata PPV-60

Protiv-požarna vrata se izrađuju od čeličnog profila i lima sa termoizolacionom ispunom i odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Vrata su premazana specijalnom bojom koja u dodiru sa plamenom ekspandira stvarajući sloj debljine oko 10 mm, koji pojačava vatrootporna svojstva.
Termoizolaciona ispuna je višeslojne sendvič konstrukcije. Slojevi se definišu prema traženoj protivpožarnosti. Na vrata je zalepljena traka koja se u dodiru sa plamenom širi zatvarajući otvore, što onemogućava prolaz dimu. Limovi vrata su fizički razdvojeni čime se poboljšavaju vatrootporna svojstva . Vrata se opremaju pripadajućim okovom koji se sastoji od brave za protiv požarna vrata iz tri dela, uloška sa ključem i kvakom. Opciono, na vrata se postavlja uređaj za samozatvaranje vrata. Ako je uređaj sa elektromagnetom, vrata mogu biti stalno otvorena, a u slučaju požara isključenjem električne energije vrata se sama zatvaraju.

Sefovi za iznajmljivanje (depozit sefovi)

Glavne odlike naših sefova za iznajmljivanje su pouzdanost, precizna izrada i dopadljiv dizajn. Namenjeni su za odlaganje i čuvanje dragocenosti, vrednosnih papira i sl. Projektovani su u modularnom sistemu što obezbeđuje maksimalno iskorišćenje trezorskih prostora i mogućnost nadgradnje tj. proširenja kapaciteta. Servis i popravka obezbeđeni su u roku od 24 časa po prijavi eventualnog kvara ili oštećenja.

Sefovi za iznajmljivanjeSefovi za iznajmljivanje

Dimenzije vrata malih sefova su 75 mm što povećava visinu kasete u unutrašnjosti sefa i ostavlja više prostora za ostavljanje vrednosti. U kasetu koja je u unutrašnjosti sefa bez problema staje fascikla formata A4. Na vratima postoje posebni otvori za ključ koji koristi korisnik sefa i za ključ koji koristi službenik banke što omogućuje totalnu diskreciju i sigurnost za korisnika. Sefovi su optimalne visine od 1900 mm što omogućuje olakšanu upotrebu i za klijente niže rastom. Mogućnost softverskog praćenja otvaranja vratanaca.

Orman sa fahovima

Orman sa fahovima izrađen je od hladno valjanog (dekapiranog) lima i kutijastih profila. Snabdeven je sa jednim ili dvoja vrata sa centralnim zaključavanjem.

Orman sa fahovimaOrman sa fahovima

Vratanca faha izrađena su od nerđajućeg lima sa ugraviranim brojem. Isti broj se nalazi u samom fahu i služi za indetifikaciju pri odlaganju izvoda od strane službenika. Vratanca faha snabdevena su cilindar bravicom čiji su ključevi kod korisnika.

Dnevno noćni trezor DNT

Dnevno noćni trezor DNTDnevno noćni trezor izveden je tako da omogućuje jednostavno i lako deponovanje i predaju novca u trezor poslovne banke u svakom trenutku u toku 24 h. Trezor se ugrađuje tako da je dostupan korisnicima nezavisno od toga da li je u toku radno vreme poslovne banke. Mesto ugradnje su uglavnom fasadni zidovi objekta ili drugi zidovi koji su sve vreme dostupni korisnicima. Deponovanje sadržaja u trezor se vrši tako što korisnik svojim ključem deblokira sigurnosnu bravu, čime je obezbedio da se vrata trezora mogu otvoriti.

Otvaranjem vrata dnevno-noćnog trezora pokreće se sigurnosni obrtni bubanj i dovodi ležište za vreću sa sadržajem u položaj za ulaganje istog. Ulaganjem vreće sa sadržajem u ležište sigurnosnog obrtnog bubnja stekao se uslov za zatvaranje vrata dnevno-noćnog trezora. Zatvaranjem vrata aktivira se mehanizam sigurnosnog obrtnog bubnja za ugao koji je potreban, da bi se vreća sa sadržajem, koja je uložena, gravitacionom silom transportovao kroz sprovodni kanal do sabirnog mesta. Pri zatvorenim vratima dnevno-noćnog trezora, korisnik ključem zabravljuje sigurnosnu bravu, čime je postupak ulaganja okončan. Dnevnonoćni trezor se sastoji iz četri osnovna sklopa i to: kućište, sigurnosna vrata sa mehanizmom za zabravljivanje, sigurnosnim obrtnim bubnjem i
sprovodnim kanalom.

Podni sef

Podni sefPodni sef pre svega je namenjen za čuvanje dragocenosti i novčanih sredstava. Konstruktivno je predviđen za ugradnju u podove benziskih stanica, kockarnica, motela, privatnih stambenih objekata itd. Po želji kupca moguća je i usluga montaže. Minimalne dimenzije otvora za ugradnju su: 500 x 500 x 500 mm.

Podni sef je napravljen od kvalitetnih čeličnih limova odgovarajućih debljina. Dimenzija korisnog prostora je 450 x 450 x 350 mm. Donji poklopac podnog sefa je opremljen bravom. Neometan pristup bravi bilo kojim priručnim alatom konstruktivno je onemogućen. Podni sef je kvalitetno antikorozivno zaštićen dok su poklopci cinkovani.

MODELPS-1
ŠIRINA (mm)450
VISINA (mm)450
DUBINA (mm)350
TEŽINA (Kg)35

Zidni trezor ZT-1, ZT-2, ZT-3

ZT-SeriesNamenjen je za čuvanje manjih predmeta od vrednosti, napravljeni su od čelika. Trezori se zatvaraju vratima koje imaju šarke sa unutrašnje strane koje dozvoljavaju otvaranje za 105 stepeni.

Mehanizam za zatvaranje vrata je ugrađen u vrata i blokira se specijalnom mehaničkom bravom sa ključem. Po želji kupca može se u trezore ugraditi mehanizam koji otvara vrata pomoću šifre. Zbog ugradnje trezora u zid, izbor zavisi
od debljine istog u koji će biti ugrađen.

Mogućnost izrade bojama po porudžbini van standardnog programa po RAL karti

Ral

MODELZT-1ZT-2ZT-3ZT-4
ŠIRINA (mm)360420500400
VISINA (mm)240350390600
DUBINA (mm)195195250250
TEŽINA (Kg)16242540

Hotelska kaseta

Hotelska kasetaHotelska kaseta ima prevashodnu namenu zaštite novca i dragocenosti hotelskog gosta. Dimenzije kasete dozvoljavaju da se u njenoj unutrašnjosti može smestiti lap top računar, foto aparat…

Snabdevena je bravicom koja obezbeđuje kasetu od lakog otvaranja. Dva otvora u dnu kasete omogućuju pričvršćivanje iste za objekat u koji se ugrađuje. Takođe, opciono se može ugraditi elektronska brava sa šifrom i biometrijskim čitačem. Kaseta je izrađena od čelika sa odličnim mehaničkim svojstvima.

Mogućnost izrade bojama po porudžbini van standardnog programa po RAL karti

Ral

MODELHK-S1
ŠIRINA (mm)536
VISINA (mm)236
DUBINA (mm)370

Kaseta za novac KN

Kaseta za novac KNNamenjena je za deponovanje i prenošenje novca, nakita i drugih vrednosti. Naročito je pogodna za raznošenje i podelu novca na terenu. Izrađena je od čeličnog lima sa cilindar bravom i ručkom za nošenje. Opciono se može ugraditi i elektronska brava.

Veće kasete mogu imati uložak za sitan novac koji se po potrebi može vaditi. Standardna izrada je u tri veličine, a moguća je izrada i po posebnim zahtevima naručioca.

Ral

MODELKN-1KN-2KN-3
ŠIRINA (mm)150250350
VISINA (mm)120200300
DUBINA (mm)250350500

Hotelske kasete HK

Hotelske kasete HKHotelska kaseta ima prevashodnu namenu zaštite novca i dragocenosti hotelskog gosta. Snabdevena je bravicom koja obezbeđuje kasetu od lakog otvaranja. Dva otvora u dnu kasete omogućuju pričvršćivanje iste za objekat u koji se ugrađuje. Takođe, opciono se može ugraditi elektronska brava sa šifrom i biometrijskim čitačem. Kaseta je izrađena od čelika sa odličnim mehaničkim svojstvima.

Mogućnost izrade bojama po porudžbini van standardnog programa po RAL karti,

Ral

MODELHK-1HK-2HK-3
ŠIRINA (mm)250260330
VISINA (mm)152152152
DUBINA (mm)180210250
TEŽINA (Kg)3.855.16.9

Nameštajni sef NS-6

Nameštajni sef NS-6Nameštajni sef NS-6 izrađen je od čeličnih limova sa zidovima debljine 2 mm, između kojih se nalazi ispuna otporna na mehanička razaranja i požar.

Sef je termoizolovan sa vratima od 8 mm, sadrži mali trezor. Stepen bezbednosti proizvoda se svrstava u kategoriju B, razred S2, po evropskom standardu EN 14450, preporuka saveza osiguravajućih društava Mađarske MABISZ.

Ral

MODELNS-6
ŠIRINA (mm)430
VISINA (mm)490
DUBINA (mm)400
TEŽINA (Kg)65

Sef ČS-151, ČS-152

ČS-152Čelični sefovi namenjeni su čuvanju dokumenata i vrednosnih papira. Dimenzije i oblik su mu tako prilagođeni da se može koristiti u svim ustanovama i stanovima, gde se javlja potreba za čuvanjem vrednosti.

Izrađen je od čeličnog lima sa duplim zidovima između kojih se nalazi specijalna masa otporna na mehanička razaranja i požar. Zabravljivanje se vrši dvosmernim mehanizmom koji je snabdeven sigurnosnom bravom.

MODELSPP-1
ŠIRINA (mm)470
VISINA (mm)580
DUBINA (mm)440
TEŽINA (Kg)150

Sef SPP-1

Sef SPP-1Izrađen je od čeličnih limova sa duplim zidovima između kojih se nalazi specijalna masa otporna na mehanička razaranja i požar. Vrata se izrađuju od čeličnih ploča i limova, koji formiraju zatvoren kutijasti profil ispunjen armiranim betonom.

Zabravljivanje se vrši dvosmernim mehanizmom koji je snabdeven sa sigurnosnom elektronskom bravom. Sigurnosna elektronska brava je tipa CODE-COMBY „KABA-MAUER“, Nemačka.

MODELSPP-1
ŠIRINA (mm)500
VISINA (mm)1300
DUBINA (mm)470
TEŽINA (Kg)500

Kase KN serije

KN SeriesKase KN serije su po svojim dimenzijama i obliku prilagođene širokoj primeni u manjim ili većim trgovačkim objektima, bankama, poštama i ostalim ustanovama koje imaju potrebe za čuvanjem velikih vrednosti i poverljivih dokumenata.

Izrađene su od čeličnih limova sa duplim zidovima, između kojih se nalazi ispuna otporna na mehanička razaranja i požar. U zavisnosti od modela u gornjem delu može biti smešten mali trezor sa cilindar bravicom, za poverljivu dokumentaciju i pečate. Zatvaranje se vrši masivnim vratima, a njihovo zabravljivanje omogućuje četvorostrani mehanizam sa dve sigurnosne mehaničke brave.

Model kase 3N se isporučuje sa jednom pomičnom policom, kase 5N i 7N sa dve pomerljive police, kasa 10N sa tri pomerljive police i kase K-15N i K-2ND (dvokrilna ) isporučuju se sa četiri pomerljive police.

MODELK-3NK-5NK-7NK-10NK-15NK-20ND
ŠIRINA (mm)6906907907907901580
VISINA (mm)82011201240139018901890
DUBINA (mm)550550650830830830
TEŽINA (Kg)350500700100014002000
ZAPREMINA (M3)0.110.170.310.50.71.48

Kase K-10 N/B sa biometrijskim čitačem

K-10 N/B sa biometrijskim čitačemSvojom robusnom konstrukcijom obezbeđuje visok stepen bezbednosti pri čuvanju novca i ostalih vrednosti. Pogodna je za korišćenje u bankama, poštama, kao i ostalim ustanovama koje imaju potrebe za čuvanjem velikih vrednosti. Nalazi se u III stepenu sigurnosti po EN 1143-1 i po PLUTO, MABISZ.

Zabravljivanje vrata vrši se četvorosmernim mehanizmom sa tri povezane brave: ELEKTRONSKA CODE – COMBY B “KABA-MAUER“ BRAVA (zemlja porekla Nemačka), BRAVA SA BIOMETRIJSKIM ČITAČEM OTISKA PRSTA SOYAL AR-821 EF I MEHANIČKA SIGURNOSNA BRAVA „KABA-MAUER“ VDS KLASE II.

Elektronska brava Code – Comby B „Kaba-Mauer“ je pouzdana sigurnosna brava sa mogućnošću odloženog vremenskog otvaranja u trajanju od 0-90 min. Brava može funkcionisati u tri različita moda: Paralelni mod (otvaranje pomoću primarne ili sekundarne šifre), Delegirani dualni mod (otvaranje pomoću primarne i dvostruke šifre (princip saključarstva)) i Pravi dualni mod (otvaranje kase pomoću dvostruke šifre (princip ključarstva).

Mogućnost izrade bojama po porudžbini van standardnog programa po RAL karti

OPISVISINA (mm)ŠIRINA (mm)DUBINA (mm)KORISNO (m3)TEŽINA (Kg)
K-10 N/B13907908300.51000

Blagajnička kasa BK-2

Blagajnička Kasa BK-2Blagajnička kasa BK-2 sa elektronskom bravom (proizvođač „Kaba-Mauer“ Nemačka) je namenjena za opremanje radnih mesta u finansijskim ustanovama, a može se koristiti i na drugim mestima gde se prikuplja novac i radi sa njim.

Konstrukcija je prilagođena lakoj ugradnji u radne pultove blagajničkih radnih mesta. Prostor kase sastoji se iz sigurnosnog dela i dela za manipulisanje i rad sa novčanicama u toku radnog vremena. Sigurnosni deo je izveden od kvalitetnih čeličnih profila.

Zatvaranje sigurnosnog dela vrši se masivnim vratima učvršćenim u dve tačke šarkama, koje omogućuju lako otvaranje. Zabravljivanje vrata omogućuje dvosmerni sigurnosni mehanizam koji se blokira pouzdanom elektronskom sigurnosnom bravom sa odloženim otvaranjem (time delay) od 0-90 min. Vreme za otvaranje se može programirati na razdoblje od 1-9 min. sa korakom od 1 min.

Ral 7035 Siva

MODELBK-2
ŠIRINA (mm)450
VISINA (mm)650
DUBINA (mm)550
TEŽINA (kg)60

Kase K serije

Kase K SeriesKase oznake K prilagođene su širokoj nameni. Gornji deo kase izveden je sa duplim zidovima između kojih se nalazi specijalna masa otporna na mehanička razaranja i požar.

U korisnom prostoru gornjeg dela smešten je mali trezor. Zatvaranje se vrši masivnim vratima, a njihovo zabravljivanje omogućuje dvosmerni mehanizam sa sigurnosnim bravama.

Za K-301 mehanizam za zabravljivanje sadrži jednu, a za K-302 dve sigurnosne brave. Donji deo kase je sa jednostrukim zidovima, a zatvara se lakim vratima koja se zabravljuju cilindričnom bravom.

Mogućnost izrade bojama po porudžbini van standardnog programa po RAL karti

Ral 7035 Siva

MODELK-301K-302K-502K-750K-1000K-1400K-1500
ŠIRINA (mm)5305306006507008001200
VISINA (mm)1228122813001400140016001800
DUBINA (mm)440440650600600700650
TEŽINA (kg)290290500750100014001500
ZAPREMINA (m3)0.070.070.140.2450.2940.3770.716

Trezorska vrata TV

Vrata su u V stepenu sigurnosti po međunarodnom standardu EN-1143-1 izrađena su od najkvalitetnijih čelika koji su otporni na habanje i temperaturne uticaje.

Unutrašnjost vrata je višeslojna i sastoji se od kombinacije materijala koji onemogućavaju prodiranje u unutrašnjost trezora do sada poznatim sredstvima.

Trezorska vrata TVTrezorska vrata TV

Za slučaj pokušaja nasilnog otvaranja, bilo mehaničkim eksplozivom ili plamenikom automatski se blokira ceo mehanizam na više mesta istovremeno.

MODELVISINA (mm)ŠIRINA (mm)TEŽINA (Kg)
TV-L2100110500
TV-1223501500850
TV-15235015001500
TV-20240016003800
TV-28240016004500
TV-36245017005500
TV-46245017007000

Zabravljivanje vrata ostvaruje se sa 12 klipova (6 pokretnih i 6 nepokretnih tzv. mrtvih klipova sa zadnje strane vrata). Površinski se zaštićuju kvalitetnim bojama a mogu bitiI obložena i nerđajućim limom po želji kupca.