Magacinska kolica

Magacinska kolica MK-2 (sa dva točka)

Magacinska kolica MK-2Omogućuju lak prevoz robe u magacinima, proizvodnim pogonima i drugim prostorima. Ram kolica je izrađen od čeličnih cevi, koji na sebi nosi osovinu sa dva točka od pune gume, uležištenim pomoću kugličnih ležajeva.

MODELMK-2
NOSIVOST (kg)250
ŠIRINA (mm)420
VISINA (mm)1150
TEŽINA (kg)18

Magacinska kolica MK-6 (sa šest točkova)

Magacinska kolica MK-6Namenjena za unutrašnji transport gde se povremeno pojavljuje kretanje po stepeništu. Proizvedena su tako da omogućuju lako kretanje po ravnoj ili izlomljenoj (stepenastoj) podlozi.

MODELMK-6
NOSIVOST (kg)360
ŠIRINA (mm)500
VISINA (mm)1200
TEŽINA (kg)20.5

Paletni sanduk

Izrađen je od dekapiranog lima, zaštićen osnovnom bojom, a završno bojenje prema zahtevu kupca. Namenjeni su za unutrašnji transport elemenata u procesu proizvodnje. Prilagođeni su za transport viljuškarom i mogu se pakovati jedan na drugi pri skladištenju. Mogu se raditi i dimenzije po zahtevu kupca.
PST 1085

PST-1085

MODELPST 885PST 1085PST 1087
DUŽINA (mm)80010001000
ŠIRINA (mm)800800800
VISINA (mm)550550700
NOSIVOST (kg)100015002000

Transportni sanduci

TS SeriesNamenjeni su za skladištenje prvenstveno sitnih elemenata (TS-1, TS-2) kao što su zavrtnji, navrtke, podloške, čivije itd. i krupnijih elemenata (TS-3, TS-4) razni poluproizvodi, delovi, gotovi proizvodi itd. Najčešće se koriste u skladištima i trgovinama. Izrađeni su od lima odgovarajućeg kvaliteta. Dimenzije su takve da omogućuju lako i jednostavno pakovanje, a završno bojenje prema želji kupca.

MODELTS-1TS-2TS-3TS-4
DUŽINA (mm)239339477690
ŠIRINA (mm)140200300450
VISINA (mm)170200200300

Regalna skladišta

Kako bi skladišni prostor bio što bolje iskorišćen, Zimpa je razvila dve osnovne grupe regala:

1) lake magacinske stalaže
2) skladišni regali

Regalna skladista

Prva grupa je namenjena za skladištenje komadnog, a druga peletnog tereta. Međutim, sobzirom na dimenzije konstrukcije, obe osnovne grupe se mogu koristiti i za jednu i za drugu vrstu tereta zavisno od težine i načina pakovanja.
Takođe obe grupe regala mogu biti kombinovane tako da isti regal istovremeno nosi i komandni i paletni teret zavisno od zahteva skladištenja, odnosno potreba korisnika skladišta.

Прочитај више