Obrada i savijanje lima

Precizno i tačno savija limove debljine do 3 mm i max dužine do 3000 mm Visoka produktivnost.

Omada

Nominalna radna brzina 10 mm/s
Precizno i tačno savija limove debljine do 3 mm i max dužine do 1200 mm
Izuzetna preciznost i tačnost obrade i visoka produktivnost