Plastifikacija metala

Kontinuirani sistem za antikorozivnu i dekorativnu plastifikaciju metalnih proizvoda najrazličitijih formi. Tehnologija je bazirana na najsavremenijim mogućnostima. Sastoji se od nekoliko celina:

  • Predtretman
  • odmašćivanje sa fosfatiranjem kao antikorozivnom podlogom
  • Sušenje vlage
  • Elektrostatično nanošenje pulver lakovima najrazličitijih nijansi i kvaliteta prema zahtevima eksplatacije
  • Završna faza – pečenje ili plastifikacija u komori na temperaturod 180-200oC
  • Sistem za zagrevanje je na propan-butan gas
  • Kapacitet: 90 000m2 / mesečno
  • Maksimalne dimenzije predmeta plastifikacije: 800 x 1250 x 2300 mm
  • Brzina konvejera (trake): 1 – 3 m/min

Plastificiranje